Untitled Document
 
 
   
 
 
   
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะผู้บริหารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้ง 3 ท่าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร และนายนรภัทร ปลอดทอง ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 255 นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน2558 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง (การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ) และการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2558
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ยินดีต้อนรับ ท่่านรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง , นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทในการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แสดงรายละเอียด  

 
  << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>  
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย