Untitled Document
 
 
   
 
 
   
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ยินดีต้อนรับ ท่่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวาระโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น และคณะ มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย (Wheel chair) จำนวน 8 คัน ภายใต้กิจกรรมสาธารณกุศล “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อประชาชน” ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศนียบัตร พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรมและสัมมนา ในโครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาล
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และบรรยายในหัวข้อ ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้บทบาทท้องถิ่น (เวทีภาคกลางและภาคตะวันออก)
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายเรื่อง นโยบายท้องถิ่นที่ดีป้องกันการทุจริตได้จริงหรือ
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมือง ระดับจังหวัด
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการ การปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
   
นาง Marina Walter รองผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) เข้าพบ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แสดงรายละเอียด  

 
  << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>  
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย