Untitled Document
 
 
   
  นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และบรรยายในหัวข้อ ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
   

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และบรรยายในหัวข้อ ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพฯ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย