Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น และคณะ มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย (Wheel chair) จำนวน 8 คัน ภายใต้กิจกรรมสาธารณกุศล “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อประชาชน” ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ    
   

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น และคณะ มอบรถเข็นนั่งผู้ป่วย (Wheel chair) จำนวน 8 คัน ภายใต้กิจกรรมสาธารณกุศล “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อประชาชน” ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในงานการบริการผู้ป่วยของ โรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย