Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง , นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ    
   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง , นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ณ ห้องประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ อาคาร ๑ ชั้น ๒ (อาคารสุวัทนา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย