Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง (การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ) และการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2558    
   

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง (การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ) และการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2558 โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัด ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย