Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน2558 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ    
   

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางศรีประภา พริ้งพงษ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ในงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย