Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะผู้บริหารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้ง 3 ท่าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร และนายนรภัทร ปลอดทอง ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
   

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะผู้บริหารของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้ง 3 ท่าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร และนายนรภัทร ปลอดทอง ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย