Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
   

เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศ ได้ให้ความเมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ รูป ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย