Untitled Document
 
 
   
  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร (ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่)    
   


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร (ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๙๐ คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย