คำถาม/ข้อสงสัย
  กรณี สตง.ทักท้วงเรื่องการให้ทุนการศึกษาของ อปท.  
 

อยากทราบว่า อปท.ยังสามารถ ตั้งงบประมาณและ เบิกจ่ายทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ได้อยู่หรือไม่อย่างไร ครับ

เพราะ อปท.หลายแห่งยังสับสนในเรื่องนี้และยังไม่กล้าเบิกจ่ายทุนการศึกษา จึงขอความชัดเจนด้วยครับ

จาก พนักงานเทศบาล

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

ตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/13183 ลว. 6 พ.ย. 55 สถ.ไดตอบข้อหารือจังหวัดชลบุรี สรุปว่า

- กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งให้ระงับการเบิกจ่ายหรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแต่อย่างใด ประกอบกับขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างระเบียบ มท.ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาของ อปท.  ที่เสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- รายละเอียดขอให้โทรประสานมาที่ เบอรื 08-1174-3695 ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 รบกวนสอบถามค่ะ 26/04/2013 7:41 417
2 ขออนุญาติสอบถามข้อมูลค่ะ 23/04/2013 12:20 487
3 ค่าลงทะเบียนเรียน 01/04/2013 7:47 526
4 กรณี สตง.ทักท้วงเรื่องการให้ทุนการศึกษาของ อปท. 09/01/2013 13:44 4875
5 รปม. รุ่นที่ 2 09/01/2013 12:17 502
6 ด่วน....การจ่ายค่าเล่าเรียน 04/01/2013 15:12 1117
7 ตารางเรียน 25/12/2012 13:02 452
8 ขอรายละเอียด ที่ชัดเจนหน่อย ครับ 21/12/2012 7:43 718
9 ค่าเทอม 19/12/2012 7:50 622
10 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ครั้งเเรกวันไหน 19/12/2012 7:51 553
11 สอบภาษาอังกฤษ 12/12/2012 13:23 451
12 หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 ปี อีกครั้ง 12/12/2012 13:29 566
13 สอบสัมภาษณ์วันไหน 11/12/2012 9:45 533
14 หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1 ปี 11/12/2012 9:48 643
15 สอบถามค่ะ 11/12/2012 9:50 524
ทั้งหมด: 47 เรื่อง จำนวน: 4 หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>> :
 
 
Untitled Document