Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
968
2
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
895
3
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1745
4
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1370
5
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3411
6
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1773
7
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2402
8
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2556
9
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2178
10
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3190
11
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2707
12
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2127
13
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3515
14
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2806
15
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
2829
 
ทั้งหมด: 482เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 อบรมตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 05/06/2014 9:23 448
2 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 05/06/2014 9:15 559
3 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 6 05/06/2014 9:16 400
4 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง 03/06/2014 8:54 416
5 การโอนเงินค่าลงทะเบียน 03/06/2014 8:56 466
6 สอบถามหารือวุฒิการศึกษา 29/05/2014 14:12 4449
7 หารือคุณวุฒิการศึกษา 29/05/2014 14:14 1186
8 การเข้าสู่ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 30/05/2014 8:37 562
9 ขอลงสำเนาหนังสือเชิญอบรมนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยครับ 27/05/2014 8:32 460
10 คุณสมบัติผู้ดูแลเด็ก 29/05/2014 14:15 561
11 สมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 27/05/2014 8:38 435
12 อบรมนักบริหารการศึกษา 23/05/2014 9:39 537
13 อบรมหลักสุตรนักบริการการศึกษา รุ่นที่ 8 23/05/2014 9:39 499
14 ตารางโครงการฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 ไม่อัพเดทหลัสูตร ช่าง/นายช่างไฟฟ้า 27/05/2014 8:31 927
15 ่สอบถามการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง 27/05/2014 8:31 437
 
ทั้งหมด: 1457เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย