Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
59
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1201
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1012
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1902
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1472
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3670
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1898
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2572
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2729
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2324
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3291
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2801
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2204
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3631
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2898
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตร ผอ.กอง 8 อบต. 13/11/2013 15:12 612
2 หลักสูตร ผอ.กอง 8 อบต. 13/11/2013 15:13 556
3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 43 13/11/2013 15:14 629
4 สอบถาม...หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 13/11/2013 15:15 600
5 ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 14/10/2014 7:33 508
6 ฝึกอบรมนักวิชาการเงินและบัญชี 13/11/2013 15:16 544
7 อบรมหลักสูตรพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ Otop สู่ตลาดอาเซียนเปิดอบรมเดือนไหนคับ 12/11/2013 12:03 643
8 เข็มวิทยฐานะ 13/11/2013 15:17 573
9 การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่น 12/11/2013 12:00 2973
10 การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล 12/11/2013 12:05 1088
11 วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก 12/11/2013 12:01 819
12 การเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงหรือหลักสูตรอื่นของสถาบันฯ 13/11/2013 15:17 569
13 การขอจัดตั้งส่วนขึ้นมาใหม่ของอบต.ขนาดกลาง 12/11/2013 12:03 1285
14 หลักสูตร วีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ 13/11/2013 15:20 395
15 สอบถามการเปิดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกองระดับ 7 ของ อบต 13/11/2013 15:22 588
 
ทั้งหมด: 1460เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย