Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
537
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1616
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1388
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
2274
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1866
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
5624
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
2296
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3097
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
3227
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2710
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3622
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3056
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2505
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3995
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
3240
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 07/11/2012 14:44 1277
2 หลักสูตรอบรมเทศกิจจะมีอีกมั่ยครับ 06/11/2012 14:09 1534
3 หลักสูตร จพง.ปภ. 06/11/2012 14:12 1151
4 เปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารงานช่าง 05/11/2012 8:43 4048
5 นักวิชาการคลัง 06/11/2012 14:12 936
6 หลักสูตร จพง.ปภ.ปี 56 รุ่นต่อไปเดือนไหนครับ ขอรายละเอียดทั้งปี งบ.56 ด้วย 06/11/2012 14:13 875
7 โหลดใบแจ้งชำระเงินไม่ได้ 05/11/2012 8:42 1103
8 สอบถามวัน ฝึกอบรม 06/11/2012 14:17 1000
9 อบรมนักพัฒนาชุมชน 02/11/2012 9:44 1098
10 การรปรับระดับเป็นนักบริหารงานสาธารณสุข 7 ปัจจุบันโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสระดับ7ปรับมาเป็นระดับ6 แต่ไม่มีวุฒิ ปริญญาตรีได้ปรับเป็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6 อปต. และปัจจุบันจบ ป.ตรี รปศ. จะปรับเป็นนักบริหารงานสาธารณสุขได้หรือไม่ 02/11/2012 8:29 1980
11 อยากให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม 06/11/2012 14:23 1099
12 อบรมหารบริหารงานบุคคล 01/11/2012 13:12 996
13 เมื่อไรจะเปิดอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลังบ้างคะ 01/11/2012 13:26 1083
14 เมื่อจะเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 01/11/2012 13:27 899
15 รายชื่ออบรมนักวิชาการเงินและบัญชี 01/11/2012 13:08 1218
 
ทั้งหมด: 1470เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย