Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
968
2
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
895
3
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1745
4
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1370
5
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3411
6
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1773
7
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2402
8
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2556
9
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2178
10
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3190
11
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2707
12
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2127
13
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3515
14
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2806
15
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
2829
 
ทั้งหมด: 482เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 จัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 52 03/10/2012 13:20 1231
2 บันทึกข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากร http://118.175.70.208 ไม่ได้ 18/10/2012 9:33 1144
3 รหัสสำรวจข้อมูลบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/10/2012 9:33 858
4 สรุปผลการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ 03/10/2012 13:23 1377
5 ขอยกเลิกการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 46 01/10/2012 13:36 1031
6 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 03/10/2012 13:25 802
7 การฝึกอบรมตามหลักสูตรและตำแหน่ง 28/09/2012 9:12 1424
8 เจ้าำนักงานป้องกัน 27/09/2012 8:26 925
9 ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากรช้าและเข้าไม่ได้บ่อยมาก 18/10/2012 9:32 810
10 ขอให้เปิดอบรมหลักสูตร นักวิชาการคลัง 28/09/2012 9:11 999
11 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 28/09/2012 9:09 1584
12 การบันทึกข้อมูลบุคลากร 18/10/2012 9:31 863
13 ใช้งานฐานข้อมูลบุคลากรไม่ได้เลยค่ะ 18/10/2012 9:21 814
14 การแก้ไข สำรวจข้อมูลบุคลากร อปท. 18/10/2012 9:21 793
15 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 18/10/2012 9:20 1182
 
ทั้งหมด: 1457เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย