Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
968
2
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
895
3
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1745
4
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1370
5
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3411
6
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1773
7
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2402
8
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2556
9
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2178
10
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3190
11
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2707
12
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2127
13
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3515
14
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2806
15
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
2829
 
ทั้งหมด: 482เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 เรียนถามตำแหน่ง ผอ.กองส่วนราชการ 20/04/2012 13:11 1172
2 โครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฏหมายฯ การเลือกตั้ง 23/04/2012 16:18 1864
3 ประกาศรายชื่อหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 25 23/04/2012 11:20 1526
4 ขอหนังสือ 20/04/2012 9:54 1450
5 อบรมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรคะ 20/04/2012 9:55 1152
6 เข้ารับการอบรมมาแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรคะ 20/04/2012 9:57 1003
7 สมัคร ผอ.กอง7 20/04/2012 10:10 1204
8 ตอบข้อซักถามการปรับเป็นผอ.กอง7ด้วย 20/04/2012 13:08 1844
9 มตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง7 20/04/2012 13:08 2081
10 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 18/04/2012 8:32 1310
11 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๔ 18/04/2012 8:29 1772
12 การชำระเงิน 20/04/2012 9:27 905
13 มีการออกหนังสือเรียกเข้าอบรมล่วงหน้าหรือไม่ 20/04/2012 9:29 1078
14 อบรมนักวิชาการเกษตร 20/04/2012 9:31 2517
15 โอนเงิน อบรม ผอ.กองระดับ7 20/04/2012 9:37 1015
 
ทั้งหมด: 1457เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย