Untitled Document
 
 
   
 
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
2310
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
2670
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
2523
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
3156
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
2635
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
7779
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
3565
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3774
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
4190
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
3490
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
4303
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3650
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
3138
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
4818
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
4074
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 การชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฎหมายและเทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้ง 23/04/2012 16:24 1351
2 เบิกค่าที่พัก 23/04/2012 11:16 2943
3 คุณสมบัติผู้สมัครอบรมผอ.กองคลัง 23/04/2012 11:16 1951
4 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม นบส.ท.ไม่เหมาะสม 17/05/2012 10:16 5147
5 พัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 20/04/2012 14:07 1464
6 เรียนถามตำแหน่ง ผอ.กองส่วนราชการ 20/04/2012 13:11 1713
7 เรียนถามตำแหน่ง ผอ.กองส่วนราชการ 20/04/2012 13:11 1481
8 โครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฏหมายฯ การเลือกตั้ง 23/04/2012 16:18 2636
9 ประกาศรายชื่อหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 25 23/04/2012 11:20 1807
10 ขอหนังสือ 20/04/2012 9:54 1754
11 อบรมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรคะ 20/04/2012 9:55 1462
12 เข้ารับการอบรมมาแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรคะ 20/04/2012 9:57 1292
13 สมัคร ผอ.กอง7 20/04/2012 10:10 1543
14 ตอบข้อซักถามการปรับเป็นผอ.กอง7ด้วย 20/04/2012 13:08 2200
15 มตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง7 20/04/2012 13:08 2424
 
ทั้งหมด: 1493เรื่อง จำนวน: 100หน้า ปัจจุบัน << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย