Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)  
 

ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ มาแล้วสี่ปี และได้ทำเรื่องสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองคลัง ๗ โดยนำเรื่องขออนุมัติ กทจ.จังหวัด ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และ กทจ.จังหวัดได้อนุมัติให้ดำเนินการโดยแต่งตั้งผู้ทรง แต่เนื่องจากคาบเกี่ยวเปลี่ยนจากซีเป็นระบบแท่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบอกว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองคลังได้ เพราะจะต้องครองตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ๖ จนครบ ๖ ปี จึงจะสอบขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองคลังได้ ข้าพเจ้าขอถามว่าในการสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น ยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกาลาง ถึงต้องครองตำแหน่ง ๖ ปีใช่หรือไม่ โปรดตอบด่วนด้วยค่ะเพราะจะทำให้เสียสิทธิ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

กรุราสอบถามคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9051-2 และ โทร. 0-2241-9055-6 หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "สายตรง สถ.ถ"

ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงค่ะ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
537
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1616
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1388
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
2275
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1866
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
5624
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
2296
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
3098
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
3227
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2710
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3622
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
3056
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2505
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3995
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
3240
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 หลักสูตรอบรม 06/03/2018 7:44 177
2 หลักสูตรนักป้องกันฯ ปี ุ๒๕๖๑ 12/02/2018 8:15 90
3 อยากทราบว่า 12/02/2018 8:16 92
4 จพง.สาะารณสุข 02/02/2018 7:31 132
5 สอบถามเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม 02/02/2018 7:33 176
6 ิอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30/01/2018 7:32 155
7 กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๘ 22/11/2017 9:06 202
8 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ 13/11/2017 7:54 184
9 จ่ายค่าอบรมแล้ว สามารถเปลี่ยนรุ่นได้หรือไม่ 13/11/2017 7:55 211
10 ขอทราบหลักสูตรการอบรมของตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี ระดับกลาง (รอหลักสูตรตั้งแต่ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง) 13/11/2017 7:57 190
11 สมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ 04/09/2017 11:36 242
12 ไม่ทราบว่า หลักสูตรอบรม นักจัดการงานเทศกิจ จะมีตอนไหนคับ 16/08/2017 8:09 303
13 สอบถามเรื่องช่วงเวลาการอบรม 16/08/2017 8:17 321
14 อบรมหลักสูตร จพง.ส่งเสริมการท่อเที่ยว 10/08/2017 8:06 271
15 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย 10/08/2017 8:08 305
 
ทั้งหมด: 1470เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย