Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  ฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผม ส.อ.อธิป อ่อนปาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ระดับ 7   ...ได้สมัครอบรม หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกรองสว่นท้องถิ่น รุ่นที่ 76 ระหว่าง 7  กันยายน -2 ตุลาคม 2558 ไว้ และ ได้ ทำหนังสือ ขอเลื่อน การเข้ารับการฝึกอบรม อีก จำนวน 2 ครั้ง ..ด้วยทางผู้บริหาร (นายก อบต.) ขอให้เลื่อนการอบรมฯเพราะช่วยงานราชการด่วน ....จนถึง ปัจจุบัน ผม เข้าตรวจสอบรายชื่อ แล้ว ไม่ปรากฎ รายชื่อ ผม ในหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น... ขอสอบถาม ว่า..ผมจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงมีชื่อ ปรากฎในหลักสูตรอบรมฯ ครับ  หรือว่า ผมต้องทำหนังสือแจ้งความจำนง ขอเข้าอบรม ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ...ซึ่งผมได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 32300.บาท ..รบกวน ให้คำชี้แจง ด้วยครับ   ขอบคุณครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

ขอให้ประสานมาที่เบอร์โทร 09 0678 0192 ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
แจ้งปัญหาการสมัคร (อบรมตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล)
12/09/2017 8:07
56
2
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
1196
3
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
1008
4
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1896
5
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1468
6
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3662
7
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1894
8
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2567
9
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2724
10
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2320
11
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3285
12
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2795
13
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2197
14
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3625
15
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2892
 
ทั้งหมด: 483เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 สมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ 04/09/2017 11:36 35
2 ไม่ทราบว่า หลักสูตรอบรม นักจัดการงานเทศกิจ จะมีตอนไหนคับ 16/08/2017 8:09 61
3 สอบถามเรื่องช่วงเวลาการอบรม 16/08/2017 8:17 68
4 อบรมหลักสูตร จพง.ส่งเสริมการท่อเที่ยว 10/08/2017 8:06 58
5 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย 10/08/2017 8:08 61
6 สอบถามเรื่องหลักสูตรนักบริหารงานประปา 07/08/2017 8:20 54
7 อยากให้มีการอบรมงานธุรการ 07/08/2017 8:05 57
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรจะฝึกอบรมอีกเมื่อไหร่คะ 31/07/2017 8:23 77
9 สอบถามการรวมกลุ่มเพื่อขอให้เปิดหลักสูตรอบรม 31/07/2017 8:27 68
10 อยากให้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13/07/2017 7:59 119
11 นักบริหารงานประปาเปิดมั้ย 12/07/2017 8:27 99
12 สอบถามหลักสูตรอบรมนายช่างไฟฟ้า 30/06/2017 7:49 108
13 สอบถามเรื่องหลักสูตร 13/06/2017 7:53 158
14 ขอเลื่อนรุ่นการอบรม 12/06/2017 8:12 157
15 การอบรมสายงานเทศกิจ ไม่มีแผนอบรมมานานมากแล้ว ตั้งแต่ปี 57จวบจนปัจจุบัน 2560-2561 12/06/2017 8:15 160
 
ทั้งหมด: 1460เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย