Untitled Document
 
 
   
 
คำถาม/ข้อสงสัย
  ฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผม ส.อ.อธิป อ่อนปาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ระดับ 7   ...ได้สมัครอบรม หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกรองสว่นท้องถิ่น รุ่นที่ 76 ระหว่าง 7  กันยายน -2 ตุลาคม 2558 ไว้ และ ได้ ทำหนังสือ ขอเลื่อน การเข้ารับการฝึกอบรม อีก จำนวน 2 ครั้ง ..ด้วยทางผู้บริหาร (นายก อบต.) ขอให้เลื่อนการอบรมฯเพราะช่วยงานราชการด่วน ....จนถึง ปัจจุบัน ผม เข้าตรวจสอบรายชื่อ แล้ว ไม่ปรากฎ รายชื่อ ผม ในหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น... ขอสอบถาม ว่า..ผมจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงมีชื่อ ปรากฎในหลักสูตรอบรมฯ ครับ  หรือว่า ผมต้องทำหนังสือแจ้งความจำนง ขอเข้าอบรม ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ...ซึ่งผมได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 32300.บาท ..รบกวน ให้คำชี้แจง ด้วยครับ   ขอบคุณครับ

 
   
 
 
คำตอบ/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 

ขอให้ประสานมาที่เบอร์โทร 09 0678 0192 ครับ

 
 
     
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1
ส่งเอกสารขอคืนเงินค่าอบรมหลักสูตรฯแล้ว ยังไม่ได้รับคีน เพราะอะไรคะ
12/09/2016 8:41
969
2
สอบถามยกเลิกการอบรม (เนื่องจากป่วย)
02/09/2016 7:38
896
3
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงกับหลักสูตร นบส.ท.
23/05/2016 9:20
1745
4
ขอเข้าร่วมอบรมเจ้าพนักงานเทศกิจ ปี2559
12/02/2016 8:30
1373
5
ขอเรียนถาม เรื่องการปรับตำแหน่งระบบแท่ง
08/02/2016 8:32
3415
6
สอบถามเรื่องหลักสูตร
10/02/2016 9:05
1775
7
สอบคัดเลือกผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการต้น)
11/01/2016 8:15
2406
8
นักบริหารงาน 7 ขี้เกียจ
24/12/2015 8:24
2558
9
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
13/11/2015 8:41
2179
10
การสอบนักบริหารการศึกษา 7แต่ยังไม่อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
16/09/2015 10:06
3193
11
การอบรมนักบริหารการศึกษา เพิ่มเติมตามมติ กท.
07/09/2015 10:01
2708
12
สอบถามยกเลิกการอบรม
25/08/2015 8:20
2127
13
ท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องผดด.ขอวิงวอนสอบกรณีพิเศษคุณสมบัติป.ตรีทุกสาขาเรียนวิชาชีพและมีใบประกอบวิชาชีพทำงานผดด.เกิน3ปีสำรวจพวกเราเพื่อสอบกรณีพิเศษ
11/08/2015 7:59
3516
14
หลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตร
24/07/2015 8:27
2808
15
สอบถามเรื่องหลักสูตรอบรม นักกฎหมายของส่วนท้องถิ่น ว่า หลักสูตรใดมีสิทธิได้รับ พตก.
06/07/2015 10:06
2831
 
ทั้งหมด: 482เรื่อง จำนวน: 33หน้า ปัจจุบัน: 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>
 
 
ลำดับที่
คำถาม
ข้อมูลล่าสุด
ผู้เข้าชม
1 อบรมหลักสูตร จพง.ส่งเสริมการท่อเที่ยว 10/08/2017 8:06 8
2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย 10/08/2017 8:08 11
3 สอบถามเรื่องหลักสูตรนักบริหารงานประปา 07/08/2017 8:20 6
4 อยากให้มีการอบรมงานธุรการ 07/08/2017 8:05 7
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรจะฝึกอบรมอีกเมื่อไหร่คะ 31/07/2017 8:23 18
6 สอบถามการรวมกลุ่มเพื่อขอให้เปิดหลักสูตรอบรม 31/07/2017 8:27 15
7 อยากให้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13/07/2017 7:59 48
8 นักบริหารงานประปาเปิดมั้ย 12/07/2017 8:27 35
9 สอบถามหลักสูตรอบรมนายช่างไฟฟ้า 30/06/2017 7:49 46
10 สอบถามเรื่องหลักสูตร 13/06/2017 7:53 89
11 ขอเลื่อนรุ่นการอบรม 12/06/2017 8:12 84
12 การอบรมสายงานเทศกิจ ไม่มีแผนอบรมมานานมากแล้ว ตั้งแต่ปี 57จวบจนปัจจุบัน 2560-2561 12/06/2017 8:15 97
13 หลักสูตรของเจ้าพนักงานการประปา มีหลักสูตรฝึกอบรมใหมครับ 12/06/2017 8:22 87
14 การฝึกอบรมแผนที่ภาษี 31/05/2017 10:55 99
15 หลักสูตรของจพง.พัฒนาชุมชน 31/05/2017 10:58 79
 
ทั้งหมด: 1457เรื่อง จำนวน: 98หน้า ปัจจุบัน 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next>> :
 
 
     
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2017. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย