Untitled Document
 
 
   
 
 
   
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๘ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท.จำนวน 2 หลักสูตร ณ อาคารคัชมาตย์
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๔ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากร อปท.จำนวน ๗ หลักสูตร ณ อาคารคัชมาตย์
แสดงรายละเอียด  

 
   
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องธรรมะในการดำเนินชีวิต ให้แก่บุคลากร อปท.
แสดงรายละเอียด  

 
   
อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช บรรยายเรื่อง หลักการประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน ให้แก่บุคลากร อปท. เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๓ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารสาโรช
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม (อาคารคัชมาตย์) ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๔ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารคัชมาตย์
แสดงรายละเอียด  

 
   
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม (อาคารคัชมาตย์) ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๖ หลักสูตร ณ สพบ. อาคารคัชมาตย์
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย