Untitled Document
 
 
   
 
 
   
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. จำนวน ๒ หลักสูตร...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องภาวะผู้นำ ให้แก่หลักสูตร นบสท. รุ่นที่๑๐
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องจิตวิทยาสำหรับผู้บริหารระดับสูง...
แสดงรายละเอียด  

 
   
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่๔๔
แสดงรายละเอียด  

 
   
พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๓๐/๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่๓๐/๑
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยพัฒน์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผอ.สพบ. ได้ให้เกียตริเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่๓๒
แสดงรายละเอียด  

 
   
Mr.Mike Newbold เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Seminar Teams and Team Readers
แสดงรายละเอียด  

 
   
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผอ.สพบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมบุคลากร อปท. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ รุ่นที่๑
แสดงรายละเอียด  

 
 
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>
 
 

 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย