Untitled Document
 
 
   
  ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รอง อสถ. ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่...    
   

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้แก่หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่๑๐ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารสาโรช ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย