Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๔ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๕๙/๑ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๕๙/๒ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๕๙/๓ และหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย