Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๔ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบด้วยกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่๒๐ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๘๓ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๒/๑ และหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๒/๒

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย