Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท จำนวน ๓ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท จำนวน ๓ หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๖ หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๔ และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๑๔

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย