Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปทจำนวน ๔ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปทจำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๘๖ หลักสูตรกลยุทธืการบริหารงานของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๒/๑ และหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๒/๒ ณ สบ.พถ อาคารสาโรช

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย