Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปทจำนวน ๒ หลักสูต    
   

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปทจำนวน ๒ หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานข่าง รุ่นที่ ๗๐ และหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๔ ณ สบ.พถ.

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย