Untitled Document
 
 
   
  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย แก่ผู้เข้าร้บการฝึกอบรม    
   

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย แก่ผู้เข้าร้บการฝึกอบรมในหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส รุ่นที่ ๔ ณ สบ.พถ อาคารคัชมาตย์ และ เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปทจำนวน ๒ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่๘๗ และหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๐ ณ สบ.พถ. อาคารสาโรช

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย