Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม ๔ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม ๔ หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานท้องทิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๘ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๕ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๑ หลักสูตรนักบริหารงานท้่วไป รุ่นที่ ๖๔ 

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย