Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม ๘ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม ๘ หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตร นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง ร่นที่ ๒๙ หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒๘ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๖ หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ ๑๙ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๒๘ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๖๗ และหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๓ ณ สบ.พถ.

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย