Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๕ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๒๘ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๖๗ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๓ และหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๖ ณ สบ.พถ.

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2018. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย