Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย อวยชัย พัศดุรักษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการการฝึกอบรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย อวยชัย พัศดุรักษา ผู้อำนวยการศูนย์บริการการฝึกอบรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๕/๑ และหลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๕/๒

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย