Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๕ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๕ หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๕ หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๗๘ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๖๙ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๒๗ และหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๔ ณ สบ.พถ

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย