Untitled Document
 
 
   
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายรัฐกร ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๒ หลักสูตร    
   

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายรัฐกร ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากร อปท.จำนวน ๒ หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๗/๑ และหลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๒๗/๒

   
 
 
 

 
  Untitled Document

หน้าแรก | รู้จักเรา สพบ. | การฝึกอบรม | สมัครเข้าฝึกอบรม | หนังสือราชการ | ข่าว สพบ. | ถาม-ตอบ | คิดอย่างไรกับ สพบ. | ความรู้ออนไลน์ | ติดต่อเรา | ภาพกิจกรรม | webmaster team

Copyright © 2019. สภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย