ข่าวกิจกรรม

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 134

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวล

อ่านเพิ่มเติม »

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 133

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตหารเช้า

          วันพุธที่ 15 มี

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. รองอธิบดี (นายเอกวิทย์ มีเพียร) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและข้าราชการ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม »

นายพนมเทียน เส้งวั่ง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ. เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม »