ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 103 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 102 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 101 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ 5 โดย นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิด หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »