ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 121

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ส

อ่านเพิ่มเติม »

สพบ. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ.

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวล

อ่านเพิ่มเติม »

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำบุญถวายภัตหารเช้า ถวายสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม และได้ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

นายพนมเทียน เส้งวั่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ.

นายพนมเทียน เส้งวั่ง เข้า

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 103 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 102 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 101 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ 5 โดย นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิด หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »