นายพนมเทียน เส้งวั่ง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ. เพื่อความเป็นสิริมงคล

|