นายพนมเทียน เส้งวั่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ.

|

นายพนมเทียน เส้งวั่ง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ สพบ. เพื่อความเป็นสิริมงคล