นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ

|

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมกับ นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น , ผอ.โครงการและนักศึกษา หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 156 บริเวณหน้า อาคารหอพักอนุสรณ์ 100ปี มหาดไทย ซึ่งรองอธิบดี ได้ให้โอวาท ในการปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย