พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ 5 โดย นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1

|

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) รุ่นที่ 5 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1