พิธีเปิด หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 โดย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

|

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1