วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. รองอธิบดี (นายเอกวิทย์ มีเพียร) เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและข้าราชการ ให้การต้อนรับ

|